Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

A41

Korridorrum
djurfri korridor
203 846:-2020-03-01
2019-12-01

E73

Korridorrum203 846:-2020-03-01
(2020-02-01)
2019-12-01

G314

Lägenhet32,54 735:-2020-03-012019-12-01

G512

Lägenhet32,54 735:-2020-03-01
(2020-01-01)
2019-12-01

*

*

*

*

*

*

*