Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

C33

Lägenhet746 769:-2020-06-012020-03-01

G223

Lägenhet646 570:-2020-06-01Behandlas/Ej sökbar

K304

Lägenhet496 561:-2020-06-01
(2020-05-01)
Behandlas/Ej sökbar

R22

Dubblettrum
rivningskontrakt
162 239:-2020-04-01Behandlas/Ej sökbar

*

*

*

*

*

*

*