Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

L14

Lägenhet
rivningskontrakt
696 083:-2019-09-01Behandlas/Ej sökbar

A35

Korridorrum
djurfri korridor
203 846:-2019-08-01Behandlas/Ej sökbar

B42

Dubblettrum304 060:-2019-10-01
(2019-09-01)
Behandlas/Ej sökbar

E34

Korridorrum223 852:-2019-09-01Behandlas/Ej sökbar

E53

Korridorrum223 852:-2019-09-01Behandlas/Ej sökbar

E71

Korridorrum223 852:-2019-09-01Behandlas/Ej sökbar

E73

Korridorrum223 852:-2019-10-01
(2019-09-01)
Behandlas/Ej sökbar

E95

Korridorrum
djurfri korridor
223 852:-2019-09-01Behandlas/Ej sökbar

R42

Dubblettrum
rivningskontrakt
162 239:-2019-08-01Behandlas/Ej sökbar

R43

Dubblettrum
rivningskontrakt
162 239:-2019-09-01Behandlas/Ej sökbar

*

*

*

*

*

*

*