Välkommen till Stiftelsen Ultuna Studentbostäder

trad ghus2 hus3 ghus
Lediga objekt

Klicka på objektsnumret i tabellen för bilder och en närmare beskrivning av objektet.

Glöm inte att förnya din plats i vår bostadskö före den sista maj varje år.

Don´t forget to renewal your place in our housing queue before the last of May each year

För att söka bostad och bo på SUSbo krävs det att du är medlem i en SLUSS-ansluten studentkår.

To apply for housing and live at SUSbo requires that you are a member of the student union.

ObjektBeskrivningKvmHyraInflyttningsdatumSista anmälningsdatum
/Residence/Description/m²/Rent/Moving in date/Last day to sign up

A14

Korridorrum203 846:-2019-08-012019-04-28

A22

Korridorrum203 846:-2019-08-012019-04-28

A37

Korridorrum
djurfri korridor
203 846:-2019-08-012019-04-28

A43

Korridorrum
djurfri korridor
203 846:-2019-08-012019-04-28

A75

Korridorrum203 846:-2019-08-012019-04-28

E02

Korridorrum223 852:-2019-08-012019-04-28

E03

Korridorrum223 852:-2019-08-012019-04-28

E41

Korridorrum223 852:-2019-08-012019-04-28

E48

Korridorrum223 852:-2019-08-012019-04-28

E81

Korridorrum
djurfri korridor
223 852:-2019-08-012019-04-28

B53

Dubblettrum
delas med B54
304 060:-2019-08-012019-04-28

B54

Dubblettrum
delas med B53
304 060:-2019-08-012019-04-28

B73

Dubblettrum304 060:-2019-08-012019-04-28

R21

Dubblettrum
rivningskontrakt
delas med R22
162 239:-2019-08-012019-04-28

R22

Dubblettrum
rivningskontrakt
delas med R21
162 239:-2019-08-012019-04-28

R27

Dubblettrum
rivningskontrakt
delas med R28
162 239:-2019-08-012019-04-28

R28

Dubblettrum
rivningskontrakt
delas med R27
162 239:-2019-08-012019-04-28

C15

Lägenhet204 472:-2019-08-012019-04-28

C25

Lägenhet204 472:-2019-08-012019-04-28

C26

Lägenhet204 472:-2019-08-012019-04-28

G322

Lägenhet32,54 735:-2019-08-012019-04-28

G712

Lägenhet32,54 735:-2019-08-012019-04-28

*

*

*

*

*

*

*